eSport's Results
Orange e-LIGUE 1 Hiver 18/19 PS4

Playoffs

MJT59680 MJT59680 3 Akiro Akiro 2 Gilles Gilles 4 Famsinho Famsinho 2 Hugo-Neymar Hugo-Neymar 2 Ridzz_17 Ridzz_17 3 Maniika Maniika 3 Zazou69 Zazou69 2 Jitazz Jitazz 3 Diakite Diakite 2 Bryan67 Bryan67 1 Sneaky Sneaky 4 Dyloo Dyloo 7 mikacreme mikacreme 3 CocoVBastos CocoVBastos 1 lucryo lucryo 2 MJT59680 MJT59680 3 Gilles Gilles 4 Ridzz_17 Ridzz_17 0 Maniika Maniika 1 Jitazz Jitazz 1 Sneaky Sneaky 2 Dyloo Dyloo 2 lucryo lucryo 1 Gilles Gilles 1 Maniika Maniika 2 Sneaky Sneaky 3 Dyloo Dyloo 4 Maniika Maniika 0 Dyloo Dyloo 2